Berita

Home / Berita

18 Desember

“Bagi kami…audiens bukan sebagai target untuk melihat kami atau tidak, mereka adalah bagian dari apa yang kita rasakan, kita meletakkan bukan sebagai tontonan, Cak Nun sendiri bukan tontonan, semuanya sama, tidak ada yang ditonton dan dipertontonkan. Kami hanya mengiringi, bintangnya yah penonton sendiri…tugas vokalis hanya menjembatani, ini adalah media komunikasi, bukan media tontonan. Target kami bukan hanya sekedar tontonan dan kegembiraan, tapi ada kegembiraan, kekhusyukan, dan mejelis ilmu di sana. Jadi musik bagi kami hanya sebagai sarana untuk menghantarkan”. Begitulah Kiaikanjeng memahami (pertunjukkan) music tidak sekedar tontonan, namun sebagai sarana untuk bersama-sama mencari ridha Allah dan Rasululah dalam menciptakan kemesaraan dan cinta sesama manusia melalui pemaknaan dalam kesenian (musik) (diambil dari sampul... [Read more]